วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2555

เทศบาลนครภูเก็ตปล่อยขบวนรณรงค์กวาดบ้านต้อนรับตรุษจีน

เทศบาลนครภูเก็ต ปล่อยขบวนรณรงค์ กวาดบ้านต้อนรับตรุษจีนตั้งแต่บัดนี้-21 มกราคม เวลา 13.00-14.00 น.เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของชาวภูเก็ต      
       
วันที่ 15 ม.ค.55 ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี น.ส.สมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการกวาดบ้านต้อนรับตรุษจีนประจำปี 2555และปล่อยขบวนรถเก็บขยะรณรงค์ โดยมีรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครภูเก็ต ข้าราชการเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ความสะอาดของเทศบาลนครภูเก็ต และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม
      
       นางสาวสมใจ กล่าวว่า ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายจีน และเทศกาลตรุษจีนหรือวันขึ้นปีใหม่จีน ซึ่งปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2555 ถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของคนไทยเชื้อสายจีน เทศบาลนครภูเก็ตได้ให้ความสำคัญกับประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาเป็นเวลา ยาวนาน จึงได้จัดกิจกรรม กวาดบ้านต้อนรับตรุษจีนขึ้น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 21 มกราคม 2555 ระหว่างเวลา 13.00-20.00 น.ซึ่งตามขนบธรรมเนียมแล้วก่อนถึงวันตรุษจีน ชาวจีนจะต้องทำความสะอาดบ้านเรือนให้สะอาดเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบ ร้อยเพื่อต้อนรับองค์เทพเจ้า ไฉ่ซิงเฮี้ยซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภ
      
       ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อ กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนในท้องถิ่นร่วมกันดำเนินงานด้านการรักษา ความสะอาด โดยการนำสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วมาวางไว้หน้าบ้านหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ของ เทศบาลจะเข้าไปจัดเก็บขยะโดยไม่ต้องเสียค่าใช้
      
       นางสาวสมใจ ยังกล่าวต่อไปว่า จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ ซึ่งนอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้ว จังหวัดภูเก็ตยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางอารยธรรม วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นที่สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งทางเทศบาลนครภูเก็ตมีนโยบายในการแบ่งความสุขสู่ประชาชนโดยอาศัยความร่วม มือจากทุกภาคส่วน การร่วมกันทำความสะอาดบ้านเรือนก่อนเทศกาลตรุษจีนก็ถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่ง ที่จะร่วมกันแบ่งความสุขให้กับประชาชนในพื้นที่
      
       ซึ่งการจะแบ่งความสุขให้กันได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือในการรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ ปัจจุบันถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากปัญหาสิ่งแวดล้อมถือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลก ประเทศไทยเองก็มีเรื่องของอุทกภัยที่เกิดขึ้น และนับวันปัญหาเหล่านี้ก็ยิ่งเพิ่มความรุนแรงขึ้น กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้จึงเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในการร่วมกันดูแลสิ่งแวด ล้อม และเป็นกิจสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ต
ข้อมูลจาก...ผู้จัดการออนไลน์

ไม่มีความคิดเห็น: