วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556

ทน.ภูเก็ตจับมือชมรมร้านยาจัดโครงการ “ปันน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยเรื้อรังและคนพิการ”
เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับชมรมร้านขายยาจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการปันน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยโรคเรื้อรังและคนพิการ โดยจัดตั้งศูนย์กลางรับบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ และส่งต่อให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และคนพิการที่ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครภูเก็ต
      
       
น.ส.สมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ในปัจจุบัน จะพบว่าการเกิดโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อ ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน หลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ จากข้อมูลการสำรวจปี 2553 ประเทศไทย พบผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง จำนวน 1,916,586 คน คิดเป็นอัตราป่วยต่อแสนประชากรเท่ากับ 1,349.39 ในจังหวัดภูเก็ตพบผู้ป่วย จำนวนประมาณ 9,407 คน คิดเป็นอัตราป่วยต่อแสนประชากรเท่ากับ 690.69 และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี เมื่อเกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังร่วมกับการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ของโรค ซึ่งอาจมีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดอัมพฤกษ์ อัมพาต ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ตามมา และมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ในการสนับสนุนการดำรงชีวิต เช่น รถเข็นนั่ง ไม้ค้ำยัน เก้าอี้นั่งโถส้วม เครื่องดูดเสมหะ และสุดท้าย อาจต้องนอนบนเตียงให้ลูกหลานป้อนข้าวป้อนน้ำ และต้องใช้ที่นอนลมเพื่อเป็นการป้องกันแผลกดทับ แต่ไม่สามารถที่จะหาเครื่องมือทางการแพทย์เหล่านั้นมาใช้ได้ เพราะมีราคาค่อนข้างแพง
      
       
สำหรับพื้นที่ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต พบผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และยังเป็นคนยากไร้ มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่จะจัดหามาใช้ในการดำรงชีวิต ดังนั้น เทศบาลนครภูเก็ต โดยกองการแพทย์จึงได้ร่วมกับชมรมร้านขายยาจังหวัดภูเก็ตจัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อรับบริจาคเครื่องมือ-อุปกรณ์ทางการแพทย์
      
       
น.ส.สมใจ กล่าวอีกว่า เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วย จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเครื่องมือ-อุปกรณ์ทางการแพทย์ได้ที่กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ตในวันเวลาราชการ โทร.0-7621-6929-30 ได้ตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไป ส่วนผู้ป่วยที่มีเครื่องมือ-อุปกรณ์ทางการแพทย์ และในปัจจุบันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้แล้ว ก็สามารถนำมาบริจาคได้ เพื่อจะได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อผู้ป่วยที่มีความพิการ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต่อไป
ข้อมูลจาก.. ASTV Manager ภาคใต้

ไม่มีความคิดเห็น: